• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Spelreglement - Bruna

Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Audax groep bv, gevestigd te Gilze aan het adres Burgemeester Krollaan 14, 5126 PT (hierna: Audax groep bv,), georganiseerde actie “Bruna winactie” (Hierna: de Actie).

Actieperiode

De Actie loopt van 14 september t/m 30 oktober 2022  (hierna: de Actieperiode).

Deelname

Bij een aankoop van een Bruna product ontvangt men een actiekaart met hierop een unieke code. Om kans te maken op de prijzen dient de deelnemer deze code in te vullen, samen met de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Postcode & huisnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Optioneel kan de deelnemer een telefoonnummer invullen. De deelnemer geeft hiermee toestemming voor een eenmalig telefonisch aanbod om automatisch mee te gaan spelen met Audax groep bv en een van de spellen van Nederlandse Loterij.Prijzenpakket

Prijs Waarde per stuk Aantal Totaal
Bruna Cadeaukaart € 5,00 100 € 500,00
Bruna Cadeaukaart € 10,00 75 € 750,00
Bruna Cadeaukaart € 25,00 50 € 1250,00
Bruna Cadeaukaart € 100,00 15 € 1500,00
Bruna Cadeaukaart € 400,00 10 € 4000,00
Staatslot met XL € 20,00 100 € 2000,00
Totaal 350 € 10000,00

Voorwaarden Deelname

 1. Deelnemer kan meerdere malen deelnemen.
 2. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar.

Trekking

Na afloop van de actieperiode wordt de prijs verloot middels een trekking door de Lotify Drawing Engine van Lotify B.V. op dinsdag 5 november 2022. De winnaar wordt binnen een week benaderd. In het geval de winnaar niet voor 12 november 2022 heeft gereageerd op de berichtgeving van Audax groep bv, komt zijn/haar recht op de prijs te vervallen. In dat geval vervalt de prijs naar de eerstvolgende reserve winnaar.

Prijs Innen

 1. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en Nederlands ingezetenen.
 2. Eventuele kansspelbelasting over de prijzen wordt door Audax groep bv afgedragen.
 3. De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 4. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
 5. Op verzoek van Audax groep bv dient de winnaar zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren bij Audax groep bv bij het innen van de prijs.
 6. Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Audax groep bv het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen. In dat geval gaat de prijs naar de eerstvolgende reserve winnaar.
 7. De loten worden uiterlijk 19 november 2022 aangetekend per post naar de winnaar gestuurd op het door de winnaar ingevulde adres. In het geval de prijs toekomt aan een reserve winnaar zal de prijs uiterlijk 26 november 2022 worden verzonden.
 8. In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Audax groep bv zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen. In dat geval vervalt de prijs naar de eerstvolgende reservewinnaar.
 9. De namen en/of foto’s/opnames van winnaars kunnen, indien zij hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, gebruikt worden bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
 10. Audax groep bv is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie. Audax groep bv en Staatsloterij B.V. zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van de prijs tijdens de verzending.

Overige bepalingen

 1. Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Audax groep bv.
 2. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Audax groep bv.
 3. Medewerkers van Audax groep bv zijn uitgesloten van deelname.
 4. De actievoorwaarden zijn te vinden op www.brunakrasenwin.nl/actievoorwaarden op te vragen bij Lotify BV via info@lotify.com.
 5. Klachten betreffende deze Actie kunnen worden ingediend bij Lotify BV via info@lotify.com.
 6. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.